Onze werkwijze

Aanmelding bij Psy-Kracht gebeurt altijd via ons aanmeldformulier en op verwijzing van de huisarts of medisch specialist. Vervolgens bekijken wij of uw hulpvraag bij onze praktijk past. Indien nodig nemen wij contact met u op om deze vraag te beantwoorden. Wanneer de hulpvraag passend is voor Psy-Kracht plaatsen wij u op de wachtlijst. Zodra er plaats is wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.


In het intakegesprek bespreken we samen de klachten, de hulpvraag en de verwachting van de behandeling en onze behandelmogelijkheden. We stellen gezamenlijk het behandelplan op. Dit plan wordt gecommuniceerd met uw huisarts of de verwijzende medisch specialist. Na het intakegesprek wordt meteen gestart met behandeling. Er is dus op dat moment geen wachttijd meer.


Binnen het behandeltraject wordt gewerkt met cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR, mindfulness, elementen uit de schematherapie en EFT voor (echt)paren. Het doel is het hervinden en het versterken van de veerkracht. We zullen dan ook regelmatig met u stilstaan of ons behandelaanbod daarbij helpt. Meetinstrumenten worden ingezet om dit te ondersteunen. Waar mogelijk zal met e-health worden gewerkt om het behandeleffect te versterken.


Behandeling wordt in overleg met u beëindigd wanneer voldoende behandeleffect is bereikt, u uw veerkracht heeft herwonnen dan wel wanneer onze behandelsetting onvoldoende aan kan sluiten bij uw hulpvraag. De huisarts of verwijzend specialist wordt op de hoogte gesteld van de beëindiging van de behandeling.


Wanneer behandeling onvoldoende effect heeft of eerdere behandeltrajecten onvoldoende geholpen hebben kan in het kader van behandeling een psychodiagnostisch onderzoek worden gedaan. Ook hiervoor moet de huisarts of medisch specialist verwijzen.


Klachten

Wij hechten veel waarde aan het bieden van kwaliteit en uitstekende dienstverlening.

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn, adviseren wij dit altijd éérst met uw behandelaar te bespreken. U kunt dan samen naar een oplossing zoeken. Lukt dit niet, dan kunt u uw klacht neerleggen bij onze beroepsvereniging (het NIP en/of de NVP).

Contact PSY-Kracht

Contact PSY-Kracht

(or press ESC or click the overlay)